scroll topTOP

Odpowiedzialność ekologiczna i społeczna

Nasze produkty kupujemy od około 20 dostawców zlokalizowanych w Azji Środkowej i Południowej.

Wymagania dotyczące dostawców

Chcemy, aby nasze produkty były wytwarzane w dobrych warunkach pracy. Dlatego przy wyborze dostawcy przykładamy dużą wagę do przestrzegania naszych zasad. Nasze zasady opierają się na głównych konwencjach MOP oraz Konwencji o prawach dziecka i obejmują następujące wymagania wobec dostawców:

· obowiązkowe przestrzeganie lokalnych przepisów dotyczących pracy

· ustawowe i umowne wynagrodzenie i godziny pracy

· prawo do organizacji zgromadzeń i negocjacji zbiorowych

· zakaz pracy dzieci

· zakaz dyskryminacji

· zakaz przymusowej pracy

· przestrzeganie standardów i bezpieczeństwa w miejscu pracy

· przestrzeganie lokalnych przepisów dotyczących ochrony środowiska

 

Wszyscy dostawcy odzieży i innych towarów pod marką Lichi zobowiązują się do przestrzegania naszego kodeksu postępowania. Podpisanie przez naszych dostawców naszego kodeksu postępowania oznacza również zgodę na przeprowadzenie audytu w celu oceny ich zgodności z kodeksem. Oznacza to, że możemy przeprowadzać zapowiedziane lub niezapowiedziane kontrole w dowolnym momencie.

 

Wszystkie produkty sprzedawane pod marką Lichi podlegają naszemu Kodeksowi Postępowania. Dla produktów w ograniczonej ilości sprzedawanych pod innymi markami mogą obowiązywać wyjątki.

 

Kodeks postępowania dostawców

Na początku współpracy z producentem przeprowadzamy szczegółowy audyt. Celem jest uzyskanie jak najbardziej dokładnego obrazu warunków społecznych i środowiskowych w miejscu pracy. Audyt obejmuje ponad 50 pytań, a każdy audyt trwa około trzech dni. Podczas audytu nasi pracownicy sprawdzają fabrykę, przeglądają umowy o pracę, arkusze czasu pracy  i inne dokumenty oraz rozmawiają z pracownikami i zarządzającymi fabryką. Po każdym audycie wyniki są omawiane z producentem. Dostawca ma określony czas na opracowanie planu naprawy zidentyfikowanych niedociągnięć. Wdrażanie takich działań jest kontrolowane przez nas.

W pełni popieramy i przestrzegamy głównego kodeksu postępowania Inicjatywy Etycznego Handlu (ETI).

 

Używamy plików cookie, aby zapewnić najlepszą obsługę.Więcej
cookies close button